Ochrona

Prowadząc ośrodek hodowlany Małpi Świat chcę przyczynić się do ochrony małpek południowoamerykańskich. Ich środowisko naturalne drastycznie kurczy się wskutek działalności człowieka, który niszczy lasy tropikalne. Kwitnie również nielegalny handel i wyłapywanie małpek z wolności.


Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) zajmuje się między innymi publikacją "Czerwonej Księgi" zawierającej listę roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Klasyfikacja Komisji Gatunków Zagrożonych przewiduje dziewięć grup. Przynależność do danej grupy ocenia się na podstawie takich czynników jak liczebność populacji, tempo jej spadku, obszar występowania, itp.


  • EX - Wymarłe
  • EW - Wymarłe na wolności
  • CR - Krytycznie zagrożone
  • EN - Zagrożone
  • VU - Narażone
  • NT - Bliskie zagrożenia
  • LC - Najmniejszej troski
  • DD - Nieokreślone
  • NE - Nie zmierzone